A.J.O.F.M. Giurgiu

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Imprimare PDF

 Indemnizatia de somaj

Indemnizatia de somaj este o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca.

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

- le-a incetat raporturile de munca  din motive neimputabile lor;

- le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

- le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

- a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

- le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

- au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;

- au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

- reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

- le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

Conditiile esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca aceste persoane pentru a beneficia de indemnizatie de somaj sunt urmatoarele:

- stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;

- nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

 La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrarii cererii, nu se iau în considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizaţie de şomaj.

Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

- sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, indemnizatia de somaj se acorda somerilor , pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

- 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

- 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

- 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare,  sunt:

- 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

- 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

- 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

- 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj

- actul de identitate (original si copie);

- certificat de nastere, casatorie ( original si copie) ;

- acte de studii si calificare (original si copie) ;

- carnetul de munca (original si copie) ;

- adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;

- adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

- certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

- dosar plic.


Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze in termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca.

Daca nu se inregistreaza in termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.

Termenul de 60 de zile se calculeaza incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare celei inscrise pe actul de absolvire, iar nerespectarea acestuia atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de somaj.

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt :

- CI (copie şi original);

- act de studii sau adeverinta (copie şi original);

- certificat de nastere (copie si original);

- certificat de casatorie – daca este cazul (copie si original);

- adeverinta medicala – cu specificatia “Apt pentru munca” sau cu eventuale restrictii medicale;

- adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat;

- declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant(notariat);

- dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

- sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregstrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

- sa comunice in termen de 3 zile agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

- sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrat;

- sa caute activ un loc de munca;

- sa întiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj poate interveni in urmatoarele situatii:

- la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

- pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

- la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada de cel mult 12 luni;

- la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

- pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

- la data pensionarii pentru invaliditate;

- pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

- pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

- pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii

 

In cazul suspendarii indemnizatiei de somaj pentru neprezentarea lunara la viza, repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii

Repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare in cazul in care suspendarea a avut loc din urmatoarele situatii:

- pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

- la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

- la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

- pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

- la data pensionarii pentru invaliditate;

- pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

- pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

- pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Plata indemnizatiei de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:

- la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;

- la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;

- la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

- la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

- daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

- la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

- la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

- la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- in cazul decesului beneficiarului;

- la data expirarii perioadei legale de plata;

- la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare;

- la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul  persoanelor asimilate somerilor.

Model adeverinta angajator

ADEVERINTA ANGAJATOR

Număr de înregistrare la angajator..................data.....................

A. Date de identificare a angajatorului:

Denumire / nume……………………………………………..………………...

Codul unic de înregistrare /  codul fiscal.................……………………………

Cod CAEN..............................................................……………………………

Adresa.....................................................................……………………………

Telefon / fax . ........................................................…………………………….

Email / pagina internet...........................................…………………………….

B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj :

B.1. Pentru doamna / domnul ……………………………………………………, CNP …………………………………, care se legitimează cu BI /CI /Adeverinţă seria ……….… numărul …………………, salariat din data de ………………………..……, în data de ………………….…………., în calitatea noastră de angajator, am reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţia individuală în cotă de  0,5% şi contribuţia datorată de angajator după cum urmează:

Nr. Crt

Luna

ÅŸi

anul

Baza de calcul

(RON)

Suma reprezentând contribuţia individuală

(RON)

Instrument de plată, numărul şi data acestuia

Suma

reprezentând contribuţia datorată de angajator

(RON)

Instrument de plată, numărul şi data acestuia

Numărul şi data înregistrării la A.J.O.F.M. a declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vechime totala…………..ani…………luni………….zile…………..

NOTÄ‚:

- Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.

- -          baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cotă de 1%, determinată în conformitate cu prevederile art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.

- Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A.J.O.F.M.  diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a convenţiei încheiate şi suma reprezentând contribuţia datorată de angajator, coloana 7 se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate.

B.2. În calitatea noastră de angajator  ( se completează varianta corespunzătoare):

       nu înregistrăm debite la Bugetul

asigurărilor pentru şomaj

       pentru perioada...................……………….......... nu s-a reţinut şi virat contribuţia individuală în suma totala  de..................………………..şi nu s-a plătit contribuţia datorată de angajator în sumă de.……….....…………………..............

       ne regăsim în una din situaţiile prevăzute la art.34 alin.(2) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv* ............................………………............................perioada..……………………………..............................

*) se anexeaza copie dupa actul doveditor al acestor situatii

C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului (consemnat la cap.B1):

Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr şi data..............................................................Data angajării...................................

Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ......................………, motivul incetarii………………………………………., conform art……….…. din Legea 53/2003.

Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate* (in ultimele 24 luni)

Data suspendarii*

Data de incetare a suspendarii*

Motivul suspendarii**

Numar zile calendaristice/lucratoare

*) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare

**) în cazul suspendării pentru  incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Prezenta adeverinta se intocmeste in 2 exemplare: 1 exemplar angajator , 1 exemplar se va depune la AJOFM Giurgiu in vederea stabilirii indemnizatiei de somaj

Administrator/Director/Reprezentant legal Compartimentul ...................

Nume şi prenume, funcţia Nume şi prenume, funcţia

(în clar) (în clar)

-------------------------------------------------- --------------------------------------

Utilizatori speciali

Sunteti aici Informatii Utile Indemnizatia de somaj